Najviše se kršio Zakon o javnim nabavkama

2014. rujan 16 15:21

9 0

Parlamentarna komisija za reviziju saslušava već drugi dan u Sarajevu predstavnike institucija čije je izvještaje o financijskom poslovanju u 2013. godini ocijenio Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine. Pošto u naredna dva dana završi saslušanje svih revidiranih institucija, Komisija, koja djeluje u Parlamentu FBiH, načinit će vlastiti izvještaj i o njemu upoznati Parlament.

Komisija je, u nazočnosti članova Federalnog ureda za reviziju, saslušala dosad, tijekom današnjeg dana, predstavnike federalnih ministarstava zdravstva, potom energije, rudarstva i industrije te Ministarstva trgovine. To su proračunski korisnici koji su u grupi 25 revidiranih institucija dobili uvjetno mišljenje federalnih revizora, s tim da su revizori konstatirali da je Ministarstvo zdravstva umalo dobilo pozitivnu ocjenu. Uvjetna je dana zbog "nedostatka procedura te nedovoljno kvalitetne evidencije utroška novca".

Ministarstvu energije, rudarstva i industrije je zamjerene su sporne transakcije i kašnjenja u realizaciji programa kreditnih poticaja malim i srednjim poduzećima. Ministarstvu trgovine, za koje su federalni revizori kazali da je u suštini poslovalo dobro u prošloj godini, uvjetno mišljenje je izrečeno zbog ponavljanja nekih propusta uočenih u ranijim revizijama.

Preporučeno je da u skladu s nadležnostima i ovlaštenjima, poduzme aktivnosti da bi se implementirao u potpunosti "Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim crpkama u FBiH“.

Institucije čije saslušanje pred Komisijom predstoji u tijeku dana također su dobile uvjetna mišljenja, a to su: Federalna uprava Civilne zaštite, Parlament FBiH i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Od 25 institucija proračunskih korisnika, čije je prošlogodišnje financijsko poslovanje revidirano, negativno mišljenje federalnih revizora dobilo je jedino Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dok su pozitivno ocijenjena ministarstva iz resora obrazovanja, izbjeglica i raseljenih osoba te poduzetništva i obrta.

Sva ostala ministarstva i druge revidirane federalne institucije ocijenjene su s rezervom i dane su preporuke za otklanjanje uočenih propusta.

Revizor Munib Ovčina ističe da je jedan od osnovnih nedostataka uočenih i u ovoj reviziji - kršenje Zakona o javnim nabavkama. Također kaže da su se institucije više nego prije angažirale da otklone nedostatke uočene kod njih u prijašnjim revizijama.

Izvor: bljesak.info

Za kategoriji stranici

Loading...