U Mostaru se može plakatirati bez pravila i reda

2014. rujan 16 15:41

11 0

U Mostaru se može plakatirati bez pravila i reda

''Grad Mostar nije donio program o plakatiranju, ovaj program trebalo je donijeti Gradsko Vijeće. Programa nismo imali ni na prethodnim izborima, pa ćemo nažalost imati stanje kao što smo imali i prije'', rekao je za Bljesak.info Hilmo Đidelija šef službe za inspekcijske poslove pri Gradskoj upravi Grada Mostara.

Po njegovim riječima kažnjavat će se plakatiranje drveća, rasvjetnih stubova, fasada zgrada, javnih površina, pogotovo prepreke koje se postavljaju po prometnicama da bi se stavili plakati.

''Nažalost kasnije moramo goniti političke subjekte da skidaju promotivne materijale, jer nemamo jambo plakate, ni mjesta predviđena za plakatiranje. Čim nemamo program o plakatiranju ne možemo ništa uraditi ljudima, jer im nismo pružili ono što smo trebali'', dodao je.

Svi smo svjedoci, kako se plakati, obavještenja, oglasi, pa čak i posmrtnice lijepe na mjesta koja nisu predviđena za to, pa tako često možemo vidjeti posmrtnice i plakate zabodene na drvo, zaljepljenje na rasvjetni stup i sl.

Podsjećamo, prema Izbornom zakonu BiH, nije dozvoljeno plakatiranje unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti na svim razinama, na javnim poduzeća, u javnim ustanovama u mjesnim zajednicama, na vjerskim objektima,na javnim putovima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.

Dok je Mostar u istom stanju kao prijašnjih godina u Čapljini je Javno komunalno poduzeće Čapljina poslalo odluku političkim subjektima, kojima je dozvoljeno postavljanje plakata na oglasnim ili reklamnim panoima.

Suglasnost za postavljanje plakata, oglasa i sl. izdaje općinski komunalni inspektor, uz predočenje dokaza o uplati novčanih sredstava Javnom komunalnom poduzeću Čapljina, koje će ih nakon izbora ukloniti. Uklanjanje plakata s mjesta na koje njihovo postavljanje nije dopušteno obavlja JKP Čapljina, a o trošku pravne odnosno fizičke osobe koja ih je postavila.

Županijska uprava za inspekcijske poslove u Sarajevu je uputila zahtjeve svim općinskim inspekcijama da poduzmu neophodne mjere na sprečavanju nepropisnog postavljanja plakata, odnosno njihovom hitnom uklanjanju i onemogućavanju onečišćenja prostora i oštećenja imovine Županije Sarajevo.

Na osnovu njihovih zapisnika Županijska komunalna inspekcija će prekršajno sankcionirati sve slučajeve kršenja odredbi Zakona o komunalnoj čistoći, bez obzira radi li se o političkoj stranci, pojedincu ili pravnom subjektu, a kazne će dosezati i do 3.000 KM za pravne subjekte, a do 700 KM za odgovornu osobu.

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić je prije početka kampanje pozvao sve političke subjekte da ne lijepe predizborne propagandne materijale na mjesta koja u gradu za to nisu predviđena.

U Zenici je služba za inspekcijske poslove još u ožujku obavijestila sve pravne i fizičke osobe da je zabranjeno postavljanje bilo kakvih obavještenja, oglasa, plakata, uključujući i posmrtnice na fasade zgrada, stabla drveća, stubove javne rasvjete, stubove prometne signalizacije, kao i na energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima.

Zabrana se odnosi i na ispisivanje svih drugih poruka. U protivnom sve objave postavljene van dozvoljenih mjesta uklonit će nadležna inspekcija o trošku fizičkog i pravnog lica koje ih je postavilo. Za nepridržavanje odredaba Odluke o komunalnom redu predviđeno je pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

Služba za komunalne djelatnosti Bihaća obavijestila je političke stranke i nezavisne kandidate da je zabranjeno postavljanje promotivnih materijala, plakata, objava i sličnih obavijesti na: fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima, prometnim i drugim objektima, koji imaju kulturnu i povijesnu vrijednost, vjerskim institucijama, mostovima, spomen obilježjima i sličnim objektima.

Također, zabranjeno je bacanje iz zraka, distribucija po parkiralištima i po stubištima zgrada reklamnih i drugih letaka, bez odobrenja službe nadležne za komunalne poslove.

Ipak svi smo odgovorni za čist i uredan grad, a politički subjekti će poštivanjem propisa tijekom predizborne kampanje na najbolji način iskazati svoju brigu i stav prema održavanju prostora, čistoći javnih površina i zaštiti okoliša.

Izvor: bljesak.info

Za kategoriji stranici

Loading...