Vlada blagoslovila rate Aluminija i prodaju imovine Energoinvesta

2014. rujan 16 15:21

7 0

Vlada blagoslovila rate Aluminija i prodaju imovine Energoinvesta

Vlada Federacije BiH, koja je danas zasjedala u Mostaru, dala je suglasnost na Ugovor o izmirenju dospjelog duga između JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar i Aluminija d.d. Mostar.

Time će konačno krenuti otplata duga za struju mostarskog poduzeća, a dug će se vraćati u 48 rata.

Poseban plan otplate

Ugovorne strane suglasno su utvrdile da je na dan 31.7.2014. godine nesporan dug Aluminija u ukupnom iznosu od 120.861.938,52 KM i da ga čine glavni dug od 115.755.850,96 KM i 5.106.087,56 KM zateznih kamata.

Cjelokupan dug, precizirano je Ugovorom, Aluminij će platiti u 48 mjesečnih obroka, što je utvrđeno posebnim planom otplate, koji je sastavni dio Ugovora. U slučaju da Aluminij ne uplati jedan obrok koji je dospio na naplatu po potpisu ovog ugovora, cjelokupni dug dospijeva na naplatu, Ugovor će biti raskinut, te će biti obustavljena isporuka električne energije.

Ako, pak, zbog opravdanih razloga ne bude uplaćen dospjeli obrok, Aluminij je obvezan pisanim putem obavijestiti EP HZ HB o razlozima kašnjenja. Ako EP HZ HB taj razlog prihvati, Aluminij”je obvezan dospjeli obrok uplatiti u roku od 15 dana od dana dospijeća.

Vlada, koja je zasjedala bez dva ministra jer su u pritvoru, dala je i suglasnost na odluke Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o prodaji poslovnih prostora u Srbiji i Hrvatskoj.

Sukob interesa

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 132. sjednici utvrdila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH, čime se ovaj propis usuglašava sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.

Vlada, koja je zasjedala bez dva ministra jer su u pritvoru, dala je i suglasnost na odluke Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o prodaji poslovnih prostora u Srbiji i Hrvatskoj.

Sankcije koje Komisija može izreći izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije ili savjetniku su obustava isplate dijela neto mjesečne plaće, prijedlog za razrješenje s dužnosti i poziv za podnošenje ostavke. Među sankcijama je, ovisno o težini i posljedicama povrede Zakona, i obustava isplate od 30 posto do 50 posto neto mjesečne plaće.

Ova sankcija ne može trajati duže od 12 mjeseci, a iznos obuhvaćen obustavom ne smije prelaziti jednu polovicu neto mjesečne plaće. Izuzetno, može trajati duže od 12 mjeseci sve do razrješenja s dužnosti, odnosno podnošenja ostavke ili otklanjanja razloga koji su doveli do sukoba interesa.

Doneseno je više odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike. Jednom od njih je, zbog isteka mandata, razriješen Upravni odbor BH Telecoma, stoji u priopćenju.

Također, donijela je i Rješenje kojim je imenovala Komisiju za izbor direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Vlada FBiH imenovala je danas, nakon okončane konkursne procedure, Vedada Nezirića za člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) na period od dvije godine.

Federalna vlada današnjom je Odlukom dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru BH TELECOMA Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave ovog dioničkog društva, a zbog isteka mandata: generalnog direktora Nedžada Rešidbegovića, izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja Hamde Katice, izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Bakira Ćelosmanovića, izvršne direktorice Izvršne direkcije za ekonomsko-financijske poslove Aide Štajnbauer, izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa Elvidina Kovača, izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije Jasminka Akšamije i izvršne direktorice Izvršne direkcije za informacijske tehnologije Dženane Muračević.

Za članove Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanje osoba sa invaliditetom danas su imenovan Almas Kulović (predsjednik), Izudin Tanović, Mirsad Muftić, Mirsad Đulbić, Ivan Perić, Ana Šimunović i Sabina Čano.

Izvor: bljesak.info

Za kategoriji stranici

Loading...